Kvarnholmen

Tele2 Arena

Alvik Header

Alvik

 

Ett framtidssäkrat Alvik
Ett växande Stockholm kommer att ställa nya krav på Alviksområdet, både som kommunikationsknutpunkt och som bostads-, handels- och arbetsmiljö. Men hur kommer vi egentligen att bo, arbeta, handla och resa i framtiden, och bör detta påverka hur och för vad vi planerar idag? Vad av det vi planerar/bygger idag ligger fast och blir strukturerande för hur Alvik kan utvecklas i framtiden?

Bland annat detta diskuterades på den tredagars stadsutvecklingsworkshop som vi på uppdrag av Stockholm stad planerade och genomförde under oktober 2014. På workshopen deltog representanter från stadens olika förvaltningar, områdets fastighetsägare, Trafikverket, Trafikförvaltningen SSL och två team med arkitekter och tekniska konsulter som under hösten 2014 och våren 2015 genomför ett omfattande parallellt uppdrag för Alvik. Workshopens syfte var att tjäna som start för det parallella uppdraget, att belysa områdets kvaliteter och utvecklingspotential och att hitta en gemensam plattform inför fortsatt planeringsarbete. Det blev tre inspirerande och lärorika dagar och en bra start på en spännande planeringsprocess.

Typ: Strategisk rådgivning
Fas: Inför programarbete
Uppdrag: Workshops
Kontakt Urban Minds: Daniel Larsson
Beställare: Stockholm stadsbyggnadskontor
Planeringsår: 2014

 

Nästa projekt