Joakim Lindmarker

Caroline Björk Novak

Anna Kika Header

Anna Kika


Urban designer
Planeringsarkitekt MSA
+46 (0)8 522 547 78 anna@urbanminds.se

vy


 

 

Anna är planeringsarkitekt FPR/MSA och urban designer på Urban Minds. Anna är utbildad inom fysisk planering i kombination med en masterexamen i arkitektur och planering för en hållbar stadsutveckling. Hon arbetar med varierande uppdrag med fokus på både stadsbyggnad och gestaltning. Anna är engagerad och har expertkunskaper inom visualisering, konceptutformning och kommunikation. Anna har lätt för att hitta nya vägar och ta idéer till lösningar.

Hennes styrka är att samarbeta i team och att delta i hela projektprocessen, där hon arbetar i olika moment och hela skalan – från tidiga idéskisser och enstaka byggnader till stadsutvecklingsförslag i komplexa miljöer och strategiska visionsprogram. Anna har dessutom erfarenhet inom arkitektur och planering ur en internationell kontext.

Anna brinner för socialt engagemang och att kombinera olika aktörers intressen i en plan. Hon är intresserad av att inkludera temporära och permanenta strukturer i planering av den framtida staden och dess offentliga rum.

 

Söker du någon annan?

Johanna Lundberg
Daniel Larsson
Karolina Åslund
Hanna Hällström
 Joakim Lindmarker
 Caroline Björk Novak
 Johanna Bahador
 Niklas Ljungberg
 Kimberly Disley
Daniel Rogat
 Kristin Magnusson
Alexander Öhgren
Johan Böhlmark
Julia Karlsson
Karolina Wendel
Anton Bergendahl