*/ ?>

Tele2 Arena

Järvastaden

Annedal Header

Annedal

 

Att läka en stadsdel
För 10 år sedan var Mariehäll i nordvästra Stockholm en av Stockholms parkfattigaste stadsdelar. Ett sviktande befolkningsunderlag hade även inneburit att skolan och de sista butikerna tvingats stänga. Idag är bilden en helt annan. Tack vare ett aktivt planeringsarbete från Stockholm stad har stadsdelens befolkning har ökat från 1 500 till 7 000 invånare.

Många av de nya bostäderna har byggts i stadsutvecklingsområdet Annedal, som idag rymmer ca 2 000 lägenheter i kvarter kring ett centralt parkrum. Genom området går ett diagonalt stråk som knyter Mariehälls nya torg till den centrala parken och en strandpromenad längs en utvidgad Bällstaå. I Annedal har även Mariehälls nya skola och flera förskolor nu öppnat. När området är färdigbyggt kommer totalt ett 50-tal butikslokaler ha skapats i kvarterens bottenvåningar för att möjliggöra ett bra serviceutbud och aktivt stadsliv.

Daniel Larsson var under åren 2003-2013, som anställd på Stockholms stadsbyggnadskontor, ansvarig för stadens planeringsarbete i stadsdelen. Uppdraget innebar bland annat att leda det övergripande planeringsarbetet, ta fram program med mål och riktlinjer, detaljplanelägga samt upprätta kvalitetsprogram för gestaltningen av Annedal. Utöver det var Daniel områdets samordnande arkitekt samt del av stadens genomförandeorganisation.

För sitt arbete med Annedal tilldelades Daniel som en av tre pristagare Kvinnors Byggforums rospris år 2012.

 

Typ Strategisk rådgivning och fysisk planering
Fas Från idé till genomfört projekt
Uppdrag Gestaltningssamordning, planprogram, detaljplaner och kvalitetsprogram
Kontakt Urban Minds Daniel Larsson
Beställare Stockholm stadsbyggnadskontor
Planeringsår 2004-2013

 

Bild: Stockholm stadsbyggnadskontor

Nästa projekt