*/ ?>

Östra Tomtaklint

Lövholmen

Bjussiga Bjärred Header

Bjussiga Bjärred

Allmän projekttävling

Framtidens Bjärred ger mer än det tar!

En bygd med korta avstånd till det som ger kraft åt en hållbar utveckling. Precis runt knuten finns ett ställe där jag kan njuta av omväxlande natur, med vatten och grönska. Åt ena hållet finns en liten vattenlekpark, på andra sidan ligger en takterrass. Det är inte långt till platser där jag kan träffa andra, både folk jag känner och nya bekantskaper. Där kan jag låna ut min cirkelsåg mot en burk äppelmos. Äppelmoset kommer från någons innergård, för den goda jorden här har tagits tillvara och det ger mat till både människor och nyttodjur. Även om det mesta finns i närheten så behöver jag ta mig till andra delar av regionen – och det är så nära till ett ställe där jag antingen kan ta en effektiv kollektivtransport eller låna en cykel eller bil så att jag inte behöver en egen.

Läs mer om tävlingen här på kommunens hemsida. Ladda ner vårt förslag här.
Koncept, idéer och strukturplan har tagits fram av Urban Minds i nära samarbete med Urbio och TIP.

Typ Strukturplan
Fas Allmän projekttävling
Uppdrag Strukturförslag som är attraktivt, hållbart och innovativt för framtidens Bjärred
Kontakt Urban Minds Johanna Lundberg & Anna Kika
Samarbete Urbio, TIP
Beställare Lomma kommun i samarbete med Sveriges Arkitekter
Planeringsår 2018

Vis1Illustration Pavel Vavilov studio.

Bjussigt – vad är det?
För att hållbarhet ska vara attraktivt och inte upplevas som en begränsning tror vi att den måste vara bjussig – det ska vara lätt och roligt att göra de rätta valen! Vi tror att närhet är attraktivt. Genom att ta tillvara platsens förutsättningar, förädla och bjuda på nya funktioner och strukturer ger vi förutsättningar för att öka livskvaliteten lokalt. Men det räcker inte att bara anpassa sig till platsen – vi tror att vi måste lära oss från platsen. Hur kan ett plus ett bli tre? Vi tror att ett generöst förhållningssätt ger mervärden – att bjussa lönar sig!

axo-01

Vårt förhållningssätt
Hur kan vi njuta av kakan och samtidigt se till att det blir något över som våra barn får smaka? Hur blir vi hållbara tillsammans? Vi behöver tillsammans se till att vi håller oss inom de gränser som planeten sätter upp för hur vi kan använda resurser. Vi vill i framtidens Bjärred skapa en bjussig struktur som skapar närhet, med ett kvalitativt innehåll, byggt genom engagemang.
Process
Bullen som tankemodell, fastslagna mål för långsiktighet och ingredienser som ger mer – utveckling av platsens förutsättningar.

Närhet till hållbara val
Den bjussigaste strukturella förutsättningen vi kan skapa tror vi är närhet till hållbara val. Utifrån tidigare fastslagna mål och platsens inneboende förutsättningarna har vi försökt sammanställa de fyra viktigaste ingredienserna för framtidens Bjärred. När dessa fyra kvaliteter finns så nära för alla, så bjuder strukturen de bästa förutsättningarna för ett hållbart Bjärred. En mångfald av människor som
använder sin ort till mer än en sak ökar också resiliensen, Bjärred får fler ben att stå på!

koncept4
+ Närhet till blågrönska – max 200 meter till ett ställe där jag kan njuta av omväxlande natur
och/eller vatten.
+ Närhet till matproduktion – max 200 meter till en plats där något växer som jag kan äta.
+ Närhet till hållbar mobilitet – max 200 meter till kollektivtrafik eller ett fordon som inte är en privat bil eller cykel.
+ Närhet till stadskvaliteter – max 200 meter till en trevlig plats där jag kommer träffa andra människor och njuta av stillhet eller aktivitet.

Situationsplan
Spelplanen – en struktur som möjliggör. Huvudelementen i spelplanen består av:

Axo_grönblå_Matproduktion_Matproduktion_Matproduktion kopia 3
Länkande grönstruktur, korskopplande allaktivitetsstråk och blågrönska.

Axo_matproduktion_Matproduktion_Matproduktion
Utvecklande odlingskvarter med matproduktion och pedagogisk verksamhet.

Axon_attraktiva rum_Matproduktion kopia
Sammanhållen stadsstruktur med delande och lokala grannskapsenheter.

Axo_mobilitet_Matproduktion_Matproduktion kopia 2
Kulturhistorisk landsväg och identitetsskapande entré med Tegelbruket och Kultparken (mobilitetshus).

Matris
Spelregler – visar hur spelplanen kan fyllas med ett hållbart innehåll på ett flexibelt sätt. Blockkategorierna grundar sig på uppsatta mål och är utformade för att uppnå så höga hållbarhets- och stadsvärden som möjligt samtidigt som de ska stärka både kommunens genomförande och aktörernas engagemang.

Vis
Bjussiga grannskapskvarter. Illustration Pavel Vavilov studio.

Nästa projekt