Norra Hagastaden

Täby Park

C Sundbyberg Header

C Sundbyberg

 

En enad stad
Sundbyberg stad byggdes kring en järnväg. Samtidigt som järnvägen varit och fortfarande är en förutsättning och en livsnerv för staden har den alltid utgjort en fysisk barriär som delat staden i två delar. När järnvägen nu läggs i tunnel kan nya kopplingar skapas och sta­den läkas samman.

För att söka svaret på frågorna hur detta kan se ut och bör gå till bjöd Sundbyberg stad in oss och några andra arkitektkontor, kommunikatörer och konstnärer till ett öppet idé- och strukturuppdrag. Arbetet under vintern 2014/2015 har resulterat i några olika utvecklingsförslag och tankar kring processen såväl före, under som efter byggtiden.

Resultatet av idéuppdraget kommer att utgöra ett underlag till en ny vision för Sundbybergs stadskärna 2030 samt till ett områdesprogram för centrala Sundbyberg med efterföljande detaljplaner.

 

Typ Stadsutveckling och strategisk rådgivning
Fas/uppdrag Parallellt uppdrag inför programarbete
Kontakt Urban Minds Johanna Lundberg
Beställare Sundbybergs stad
Samarbete Juul/Frost arkitekter
Planeringsår 2014-

 

Nästa projekt