Anna Kika

Johanna Bahador

Caroline Björk Novak Header

Caroline Björk Novak


Planeringsarkitekt MSA
+46 (0)8 522 547 75 caroline@urbanminds.se

vy

 

 

 

 

 

Caroline Björk Novak är planeringsarkitekt MSA och har en lång kommunal erfarenhet av stadsplanering. Caroline kommer närmast från Stockholms stad där hon som områdesstrateg och teamledare har jobbat med bland annat tidiga skeden, strategisk planering och program. Hon har också jobbat kommunalt i Tyresö, Nacka och Solna. Caroline har även erfarenhet inom fältet regional planering där hon har jobbat som projektledare för ett internationellt EU-projekt och med KTH-baserad forskning om regionförstoring och jämställdhet.

Caroline är engagerad och drivande och lägger stor vikt vid struktur, kommunikation och det skrivna språket. Hennes käpphäst är att ständigt återvända till det utzoomade perspektivet – helheten – för att förstå hur staden hänger ihop. Hon brinner för frågor som rör social hållbarhet och trivs som allra bäst som projekt- och processledare.

 

Söker du någon annan?
Johanna Lundberg
Daniel Larsson
Karolina Åslund
Hanna Hällström
 Joakim Lindmarker
 Anna Kika
 Johanna Bahador
 Niklas Ljungberg
 Kimberly Disley
Daniel Rogat
 Kristin Magnusson
Alexander Öhgren
Johan Böhlmark
Julia Karlsson
Karolina Wendel
Anton Bergendahl