Anton Bergendahl

Clara Ahlenius Header

Clara Ahlenius


Praktikant
+46 (0)70 775 59 39 clara.ahlenius@urbanminds.se

vy
 

 

Clara är uppvuxen i Stockholm och har studerat 3 år fysisk planering på BTH.
Hon kommer närmast från praktik på Nyréns arkitektkontor. Clara brinner för
att vi prioriterar de mjuka trafikanterna och värdesätter grönstruktur i planeringen. 

Söker du någon annan?

Johanna Lundberg
Daniel Larsson
Karolina Åslund
Hanna Hällström
Joakim Lindmarker
Caroline Björk Novak
Johanna Bahador
Niklas Ljungberg
Kimberly Disley
Kristin Magnusson
Johan Böhlmark
Alexander Öhgren
Anton Bergendahl