*/ ?>

Johanna Lundberg

Karolina Åslund

Daniel Larsson Header

Daniel Larsson


Planeringsarkitekt FPR/MSA, Grundare
+46 (0)8 522 547 71 daniel@urbanminds.se

vy

 

 

 
Daniel Larsson är delägare och grundare av Urban Minds. Daniel har tidigare arbetat i drygt tio år för Stockholm stad där han bland annat ansvarat för ett flertal stora och komplexa stadsutvecklingsprojekt, såsom Annedal, Ulvsunda, Söder­staden, Tele 2 Arena och Slakthusområdet.

Daniel agerar som kreativ, drivande och engagerad part i alla typer av planeringsprocesser. Arbetsmässigt har han sin tyngdpunkt inom analys, projekt-/processledning, gestaltningssamordning och fysisk planering. Genom sin mångåriga erfarenhet av att leda stadsutvecklingsprojekt inom Stockholm stad, från idé till genomförande, har han bred förståelse för drivkrafterna hos stadsbyggandets olika aktörer samt kunskap om hur olika processer och projekt planeras, samordnas, etappindelas och genomförs för att nå ett önskvärt resultat.

Söker du någon annan?
Johanna Lundberg
Karolina Åslund
Hanna Hällström
 Joakim Lindmarker
 Anna Kika
 Caroline Björk Novak
 Johanna Bahador
 Niklas Ljungberg
 Kimberly Disley
Daniel Rogat
 Kristin Magnusson
Alexander Öhgren
Johan Böhlmark
Julia Karlsson
Karolina Wendel
Anton Bergendahl