Johan Böhlmark

Julia Karlsson

Daniel Rogat Header

Daniel Rogat


Samhällsplanerare/ projektledare
+46 (0)7 022 108 96 daniel.rogat@urbanminds.se

vyDaniel Rogat är utbildad samhällsplanerare och har 16 års erfarenhet av planering inom kommunal, politisk och privat sektor. Daniels breda yrkeserfarenhet har gett honom en god förståelse för samhällsbyggnadsprocessens komplexa samband och möjligheten att ha fått jobba med fysisk planering inom samhällsbyggnadsprocessens samtliga segment. Daniel har ett stort engagemang för hållbar samhällsutveckling och ett särskilt intresse för fysisk planering på översiktsplanenivå som han har haft förmånen att arbeta med sedan examen. Engagemanget ligger i att arbeta för bättre och mer hållbara och klimatanpassade framtidssamhällen. Nyckeln till lyckade projekt är Daniel övertygad om sitter i den förankrade planeringsprocessen.

Daniel jobbar idag nästan uteslutande som projektledare och van att leda organisationer som han både är bekant med och som är nya. Som projektledare är Daniel lyhörd och har en förmåga att få projektdeltagare att känna sig inkluderade. En stor del av jobbet som projektledare, har i Daniels fall, handlat om att agera processledare och workshopledare och att aktivt jobba med att leda projekt mot önskade uppsatta mål. Daniel förstår vikten av att se på samhällsbyggnadsprocessen som en helhet och därför aktivt inkluderat relevant teoribildning och kompetensutvecklats i en riktning som är multidisciplinär, holistisk och som integrerar hållbarhetsaspekter tidigt i planeringsprocesserna.

 

Söker du någon annan?
Johanna Lundberg
Daniel Larsson
Karolina Åslund
Hanna Hällström
 Joakim Lindmarker
 Anna Kika
 Caroline Björk Novak
 Johanna Bahador
 Niklas Ljungberg
 Kimberly Disley
 Kristin Magnusson
Alexander Öhgren
Johan Böhlmark
Julia Karlsson
Philip Box
Anton Bergendahl