Kv Patienten

Kronetorp

Nya Eriksberg Header

Nya Eriksberg

vyvyvy"

 

Barnoptimerad stadsbyggnad i Uppsala
Efter att blivit inbjudna av Uppsalahem till ett parallellt uppdrag för stadsdelen Eriksberg har vi, i team med Kjellander + Sjöberg, Urbio och Iterio, tagit fram ett stadsbyggnadsförslag som bland annat innebär en förtätning med ca 2 500 nya lägenheter.

Eriksberg är en omtyckt 60-talsstadsdel med många uppenbara kvaliteter. Det finns ett gediget men slitet bostadsbestånd. Stadsdelen upplevs som grön och det är nära till både stad och fantastiska naturområden. Vid en djupare analys av stadsdelen framträder dock en annan bild: det tomt på gatorna, det finns inga mötesplatser, skola och förskola tappar i popularitet och behöver reaktiveras. Flerbostadsenklaverna har ett ensartat bostadsutbud och barnfamiljerna saknas. Grönskan är en kuliss, något du tittar på, inget du leker i.

För att råda bot på detta tar vårt förslag till stadsomvandling sin utgångspunkt i barnens behov. Vi är nämligen övertygade om att där barnen trivs, trivs också vuxna. Ungas behov av attraktiva mellanrum kan fungera som en katalysator i stadsutvecklingen. Istället för att åldras blir Eriksberg då yngre och yngre. I en process där bilar succesivt plockas bort får människan och leken, odling och grönska mer plats. Nya Eriksberg blir Uppsalas mest barnvänliga och lekfulla stadsdel.

Vårt förslag innebär en möjlighet till nytänkande och hållbar stadsutveckling. En utveckling som sker varsamt, öppet och demokratiskt, där befintliga värden fångas in, bevaras och förstärks. Vår vision för Nya Eriksberg innebär en långsiktig process med syftet att skapa en levande stadsdel med mångfald, grönska och stora livskvalitéer. Stadsdelen får ett varierat innehåll med möjligheter för olika typer av verksamheter, bostäder, invånare och livsstilar.

Typ Stadsutveckling
Fas/uppdrag Parallellt uppdrag inför programarbete
Kontakt Urban Minds Daniel Larsson
Beställare Uppsalahem AB
Samarbete Kjellander + Sjöberg, Urbio och Iterio
Planeringsår 2013
vy
vy
vy
vy
vy

Nästa projekt