*/ ?>

Kv Lagern

Johanna Lundberg

Hanna Hällström Header

Hanna Hällström


Planarkitekt
Landskapsarkitekt LAR / MSA
+46 (0)8 522 547 74 hanna@urbanminds.se

vy

 

 

 

 

 

 

Hanna Hällström är utbildad landskapsarkitekt med planeringsinriktning. Hon brinner för stadsutveckling och samhällsbyggandets möten mellan människan, platsen och miljön samt de komplexa avväganden som krävs mellan olika intressen för ett lyckat projekt. Hanna har erfarenhet av att driva stadsbyggnadsprojekt och arbetar främst med detaljplanering och tidiga skeden.

Hanna är lyhörd och ambitiös vilket gör henne till en uppskattad projektledare och samarbetspart i stora som små stadsbyggnadsprojekt. Hon är engagerad och sprider positiv energi.

Hanna har erfarenhet som planarkitekt både i kommunal verksamhet och som konsult. Som konsult har hon arbetat som uppdragsledare och som handläggare i uppdrag med varierande omfattning och komplexitet. Hanna har ett stort intresse för och god kunskap om fysisk planering och hållbart samhällsbyggande.

 

Söker du någon annan?
Johanna Lundberg
Daniel Larsson
Karolina Åslund
 Joakim Lindmarker
 Anna Kika
 Caroline Björk Novak
 Johanna Bahador
 Niklas Ljungberg
 Kimberly Disley
Daniel Rogat
 Kristin Magnusson
Alexander Öhgren
Johan Böhlmark
Julia Karlsson
Karolina Wendel
Anton Bergendahl