*/ ?>

Caroline Björk Novak

Niklas Ljungberg

Johanna Bahador Header

Johanna Bahador


Planeringsarkitekt MSA
+46 (0)8 522 547 80 johanna.bahador@urbanminds.se

vyJohanna är planeringsarkitekt MSA och är utbildad inom fysisk planering med en master i landskapsarkitektur. Hon arbetar på Urban Minds med varierande visions- och stadutvecklingsprojekt främst i tidiga skeden och detaljplaneskeden. Med en utbildning som spänner över flera inriktningar och erfarenhet från arbete med stadsutvecklingsprojekt på arkitektkontor har Johanna en bred kunskapsgrund för att förstå och hantera komplexa yttre miljöer. Johanna har en djup förståelse för hur byggnader och dess funktioner samspelar med miljön utanför och har därför förmåga att ta fram planer och koncept som är genomförbara ur alla perspektiv.

Johanna är utåtriktad och lätt att samarbeta med, hon är också resultatinriktad och har en god förmåga att få ihop projektens alla delar till en helhet.

Söker du någon annan?
Johanna Lundberg
Daniel Larsson
Karolina Åslund
Hanna Hällström
 Joakim Lindmarker
 Anna Kika
 Caroline Björk Novak
 Niklas Ljungberg
 Kimberly Disley
Daniel Rogat
 Kristin Magnusson
Alexander Öhgren
Johan Böhlmark
Julia Karlsson
Karolina Wendel
Anton Bergendahl