*/ ?>

Hanna Hällström

Daniel Larsson

Johanna Lundberg Header

Johanna Lundberg


Planeringsarkitekt FPR/MSA, Kreativ chef och VD
+46 (0)8 522 547 72 johanna@urbanminds.se

vy


Johanna Lundberg är delägare och grundare av Urban Minds. Johanna har en lång erfarenhet av stadsplanering inom såväl kommunal som privat verksamhet. Hon har ansvarat för att leda och samordna planer, processer samt en rad olika visions- och stadsutvecklingsprojekt i hela landet.

Johanna är engagerad, nyfiken och kreativ och har genom drivande av gestaltnings- och planeringsfrågor i såväl storstadsmiljöer som inom småstads- och landsbygdsprojekt, en gedigen erfarenhet och expertis inom planering med inriktning på analys av platsen, sammanhanget och stadsbilden, visions- och strategiarbete, urban design, projektledning, gestaltningssamordning samt fysisk planering.

Johanna har en bred förståelse för olika arbetssätt och har en mångårig erfarenhet av att driva och samordna alla typer av samarbeten och planeringsprocesser. Johanna har bl a annat med särskild framgång arbetat med att integrera kvaliteter i natur- och kulturbygd med nytänkande och attraktivitet i den framväxande staden.

 

Söker du någon annan?
Daniel Larsson
Karolina Åslund
Hanna Hällström
 Joakim Lindmarker
 Anna Kika
 Caroline Björk Novak
 Johanna Bahador
 Niklas Ljungberg
 Kimberly Disley
Daniel Rogat
 Kristin Magnusson
Alexander Öhgren
Johan Böhlmark
Julia Karlsson
Karolina Wendel
Anton Bergendahl