Daniel Rogat

Philip Box

Julia Karlsson Header

Julia Karlsson


Planeringsarkitekt MSA
+46 (0)8 522 547 70 julia.karlsson@urbanminds.se

vy

 

 

 
Julia är anställd på Urban Minds sedan 2021 och har erfarenhet av strategisk planering, prognos- och lokaliseringsarbete samt detaljplanering inom kommunal sektor. Hon är planarkitekt och utbildad inom fysisk planering och har god kunskap om planprocessen samt aktuella lagstiftningar så som Plan- och bygglagen och miljöbalken.

Julia har senaste året varit projektledare för framtagandet av Värmdö kommuns nya översiktsplan där hon i tidigt skede haft dialogmöten och workshops med medborgare, myndigheter och politiker samt arbetat fram förslag på den digitala samrådshandlingen. Hon har arbetat brett inom den kommunala förvaltningen och har god insikt i det kommunala arbetet. Hennes styrka ligger i förmågan att kunna förstå processens och planeringens helhet och vilken påverkan projekt i ett strategiskt skede har för kommande planering och beslut. Hon är lyhörd och lägger stor vikt vid en god kommunikation och öppen dialog inom projekten för att öka förståelsen för processen och behov av avvägningar av olika intressen.

Söker du någon annan?
Johanna Lundberg
Daniel Larsson
Karolina Åslund
Hanna Hällström
 Joakim Lindmarker
 Anna Kika
 Caroline Björk Novak
 Johanna Bahador
 Niklas Ljungberg
 Kimberly Disley
Daniel Rogat
 Kristin Magnusson
Alexander Öhgren
Johan Böhlmark
Philip Box
Anton Bergendahl