*/ ?>

Daniel Larsson

Joakim Lindmarker

Karolina Åslund Header

Karolina Åslund


Planeringsarkitekt FPR/MSA
+46 (0)8 522 547 73 karolina@urbanminds.se

vy

 

 

 

 

 

Karolina är anställd på Urban Minds sedan 2014. Karolina har sin tyngdpunkt arbetsmässigt inom fysisk planering, med flerårig erfarenhet från såväl kommunal- som privat verksamhet, där hon som ansvarig och samordnande planarkitekt har drivit utvecklandet av stora stadsdelar och kommunikationsprojekt, arbetat med processledning samt samordning av utredningar och genomförandefrågor. Från sin kommunala erfarenhet i Solna stad har hon även arbetat nära den politiska ledningen och kommunmedborgarna. Karolina har god kunskap inom detaljplanering, PBL och projektledning samt har stor vana att samordna olika kompetenser och aktörer.

 

Söker du någon annan?
Johanna Lundberg
Daniel Larsson
Hanna Hällström
 Joakim Lindmarker
 Anna Kika
 Caroline Björk Novak
 Johanna Bahador
 Niklas Ljungberg
 Kimberly Disley
Daniel Rogat
 Kristin Magnusson
Alexander Öhgren
Johan Böhlmark
Julia Karlsson
Karolina Wendel
Anton Bergendahl