Julia Karlsson

Anton Bergendahl

Karolina Wendel Header

Karolina Wendel


Planeringsarkitekt FPR/MSA
+46 (0)8 121 568 07 karolina.wendel@urbanminds.se

vyKarolina är planeringsarkitekt FPR/MSA på Urban Minds. Tidigare har hon arbetat kommunalt på Upplands-Bro kommun och Stockholms stad där hon främst har inriktat sig på att arbeta inom tidiga skeden i planeringsprocessen, med fokus på detaljplaneprogram, stadsbyggnadsprogram och förstudier. I sitt arbete på Stockholms stads stadsbyggnadskontor arbetade hon tätt tilllsammans med den områdesstrateg som ansvarar för strategisk planering inom Yttre Västerort. Karolina är övertygad om att möjligheten att skapa välgestaltade och inkluderande miljöer grundläggs i tidiga skeden. Hon brinner för social hållbarhet och feministisk planering, vilket är en fråga hon drivit och arbetat med inom Sveriges Arkitekter samt skrivit en rapport om för Boverket.

Utöver sin femåriga utbildning på Blekinge Tekniska Högskola har hon läst ett par år på konstskola där hon fick utveckla sin kreativa ådra med bland annat mönsterskapande som huvudämne. Karolinas största styrka är att få saker att hända. Med nyfikenhet och mycket energi har hon en stor drivkraft att initiera, uppmuntra och driva på nya idéer. Helst och bäst arbetar hon i ett tight team där hon får utlopp för sin förmåga att skapa förutsättningar för andra att briljera inom sina respektive områden. Karolina arbetar ofta och gärna med att anordna workshops, med alltifrån en handfull till hundratalet deltagare.

 

Söker du någon annan?

Johanna Lundberg
Daniel Larsson
Karolina Åslund
Hanna Hällström
 Joakim Lindmarker
 Caroline Björk Novak
 Johanna Bahador
 Niklas Ljungberg
 Kimberly Disley
Daniel Rogat
 Kristin Magnusson
Alexander Öhgren
Johan Böhlmark
Julia Karlsson
Anton Bergendahl