Niklas Ljungberg

Kristin Magnusson

Kimberly Disley Header

Kimberly Disley


Planeringsarkitekt
+46 (0)8 522 547 83 kimberly@urbanminds.se

vyKimberly Disley arbetar på Urban Minds i en blandning av projekttyper inom fysisk planering och stadsutveckling. Kimberly är utbildad inom fysisk planering för att senare gå vidare till ett masterprogram inom arkitektur och planering för en hållbar stadsutveckling. Från både längre praktikanställning inom kommunal verksamhet som kortare praktikanställning på arkitektkontor med planeringsfokus, har Kimberly erfarenhet av projekt med olika perspektiv, fokus och skeden.

Komplexiteten och mötena mellan alla delar inom stadsbyggnad är det som fascinerar Kimberly mest och hur vi tillsammans, från olika håll och på olika sätt, ständigt kan jobba för att skapa bättre miljöer för människa såväl som miljö. Hon trivs som bäst när hon får växla mellan att arbeta i grupp och individuellt, mellan fritt brainstormande och striktare givna ramar samt växla mellan den lilla och den stora skalan.Söker du någon annan?
Johanna Lundberg
Daniel Larsson
Karolina Åslund
Hanna Hällström
 Joakim Lindmarker
 Anna Kika
 Caroline Björk Novak
 Johanna Bahador
 Niklas Ljungberg
Daniel Rogat
 Kristin Magnusson
Alexander Öhgren
Johan Böhlmark
Julia Karlsson
Karolina Wendel
Anton Bergendahl