Slakthusområdet

Kv Lagern

Knivsta Header

Knivsta

 

Sågen får nytt liv
Knivsta centrum ska utvecklas till en attraktiv och levande småstadsmiljö, med bra avvägningar mellan fungerande trafiklösningar och trevlig miljö för invånarna. Sågenområdet ligger i direkt anslutning till Knivsta centrum, järnvägen och Knivstaån. Området ska succesivt omvandlas från verksamhetsområde för träindustrin till en blandad stadsstruktur.

Johanna Lundberg arbetade i samverkan med Knivsta kommun med en detaljplan för Kv Gredelby inom Sågenområdet, med syftet att möjliggöra ny förskola och skola. Planen innebär vidare en justering av gatorna i området samt översyn av markanvändningen för verksamhetskvarteren närmast Knivstaån.

 

Typ Fysisk planering
Fas/uppdrag Detaljplan
Kontakt Urban Minds Johanna Lundberg
Beställare Knivsta kommun via Utopia Arkitekter
Planeringsår 2014-

Nästa projekt