Europan13 - Special mention!

Norra Hagastaden

Kolkajen – Tjärkajen Header

Kolkajen – Tjärkajen


vyvyvyvy

 

Sol, vind och vatten i Norra Djurgårsstaden
Kolkajen-Tjärkajen utgör en del av Norra Djurgårdsstaden (NDS) – ett stadsutvecklingsprojekt på tidigare hamn- och industriområden i nordöstra delarna av Stockholms innerstad. Området sträcker sig från Husarviken i norr till Loudden i söder, längs med vattenområdet Lilla Värtan.

NDS möte med vattnet vid Ropsten är en viktig strategisk plats, där en kollektivtrafiknod möter havet. Vi har i ett parallellt uppdrag, i team med Kjellander + Sjöberg, Urbio, Ekologigruppen och Iterio, arbetat fram ett stadsbyggnadsförslag med en generös och tillåtande stadsstruktur som ger plats för många användningsområden och aktiviteter på denna unika plats. Området ska inte bara bli en plats för de som bor i stadsdelen utan samtidigt utvecklas till en särskild målpunkt för hela stadens invånare – en plats för alla Stockholmare att använda och älska. Detta löser inte bara det uppenbara behovet av denna typ av platser utan bidrar också till att motverka den segregation som annars ofta uppstår i nybyggda exklusiva utvecklingsprojekt.

Kring Bobergs allé – den urbana pulsådern genom området – som sträcker sig ned till Ropstens kollektivtrafiknod, reser sig täta och funktionsblandade stadskluster. Bebyggelsen närmast vattnet karaktäriseras av en dramatisk spännvidd i skala och täthet som bildar visuell silhuett för den nya stadsdelen i sin helhet. Den grönblå landbården – gränssnittet mellan vatten och stad utformas för att på olika sätt optimera social interaktion, multiaktiviteter och biologisk mångfald. Den historiska Energiaxeln förlängs genom området och förbinder Gasverkets kulturkluster med vattnet. Ett generöst mikroklimatoptimerat stadsrum – Energiparken – skapas i förlängningen av denna linje. Här har gasindustrin symboliskt ersatts med framtidens energislag; sol, vind och vatten.

 

Typ Stadsutveckling
Fas/uppdrag Parallellt uppdrag inför programarbete
Kontakt Urban Minds Johanna Lundberg
Beställare Stockholms stad
Samarbete Kjellander + Sjöberg, Urbio, Ekologigruppen och Iterio
Planeringsår 2014-
vy
vy
vy
vy
vy
vy
vy

Nästa projekt