*/ ?>

Kimberly Disley

Alexander Öhgren

Kristin Magnusson Header

Kristin Magnusson


Samhällsplanerare/ projektledare
+46 (0)8 522 547 82 kristin@urbanminds.se

vyKristin är anställd på Urban Minds sedan 2017 och har erfarenhet av stadsplanering inom både kommunal och privat sektor. Hon är utbildad inom stadsplanering på KTH:s civilingenjörslinje Samhällsbyggnad och kommer närmast från en tjänst som strategisk planerare och översiktsplanerare på Stadsbyggnadskontoret, Göteborgs stad. Kristins intresse för utveckling och ledning av processer inom stadsutvecklingens tidiga skeden löper som en röd tråd genom hennes yrkesbana allt sedan examensarbetet, tiden som konsult inom processledning till tjänsten som översiktsplanerare.

I Kristin finner du en positiv och engagerad projektledare och samhällsplanerare med bred förståelse för planeringsprocessen. Hon trivs då hon får möjligheten att möta människor. Samtidigt räds hon inte obekväma sanningar och ser gärna till att få upp korten på bordet. Hon brinner för utvecklingen av långsiktigt hållbara stadsrum och tror på kvalitet i stadsbyggande genom tätare samarbete och ökad förståelse mellan deltagande aktörer.Söker du någon annan?
Johanna Lundberg
Daniel Larsson
Karolina Åslund
Hanna Hällström
 Joakim Lindmarker
 Anna Kika
 Caroline Björk Novak
 Johanna Bahador
 Niklas Ljungberg
 Kimberly Disley
Daniel Rogat
Alexander Öhgren
Johan Böhlmark
Julia Karlsson
Karolina Wendel
Anton Bergendahl