Stångholmsbacken

Den bästa stadsdelen för världen

Kv Idrottsplatsen Header

Kv Idrottsplatsen

 

Detaljplan för del av kv Idrottsplatsen (Solna)
På uppdrag av Solna stad, miljö- och byggnadsförvaltningen, har Urban Minds arbetat med detaljplanen för del av kv Idrottsplatsen. Detaljplanens syfte är att möjliggöra uppförandet av en ny byggnad innehållande simhall och kontor. Detaljplanen har nu vunnit laga kraft den 21 september 2018!

Typ Fysisk planering
Fas/Uppdrag Detaljplan
Kontakt Urban Minds Karolina Åslund, Joakim Lindmarker & Caroline Björk Novak
Beställare Solna stad via Fabege
Planeringsår 2017-2018

VisualiseringVy från Signalbron, bredvid spårområdet (Bild: Strategisk Arkitektur).


Förslaget innebär en utveckling inom kvarteret Idrottsplatsen mittemot Arenastaden. Solnas nya simhall, i kombination med kontor ovanpå, föreslås i och med denna plan placeras på en plats med närhet till flera tydliga målpunkter och i anslutning till ett redan etablerat idrottssammanhang med Ulriksdals idrottsplats. Byggstart planeras till våren 2019.

 

Nästa projekt