Knivsta

Hanna Hällström

Kv Lagern Header

Kv LagernFrån fotbollsarena till innerstad
Solna centrum genomgår en omvandling där området successivt ska omvandlas till en tät och levande stad. När Råsundastadion flyttar sin verksamhet skapas en ny kvartersbebyggelse som integrerar det gamla Råsunda med Solna centrum. Bebyggelsen omfattar ca 700 lägenheter och 19 000 kvm ny kontorsbebyggelse, nya offentliga platser, torg samt parkstråk och ett nytt högt kontorshus som landmärke i korsningen Solnavägen och Råsundavägen. En ny långsträckt torgyta utgör en helt ny länk mellan Råsunda och den nya stationen samt Solna centrum.

Johanna Lundberg har under anställning hos Nyréns arkitektkontor arbetat med området från planprogramsskede till färdig detaljplan. Arbetet behandlade både gestaltningsfrågor såväl som typisk storstadsproblematik som trafik-, risk-, och bullerfrågor. Parallellt med planarbetet pågick bl a planeringen av Solna Centrum, Tvärbanan och projekteringen av Frösundaleden. Projektet hade därför stort fokus på samordning med ett stort antal aktörer, både inom kommunens olika enheter och externt med inblandade byggherrar och övriga konsulter

Karolina Gustavsson bedrev, som anställd på Solna stad, under 2010-2012 planarbetet för kv Lagern.  Projektet hade en hög prioritering för staden vilket innebar tät dialog med politik och högre tjänstemän, såväl som med kommuninvånare och intresseorganisationer eftersom det fanns ett stort allmänt intresse kring Råsundastadion och omvandlingen av platsen.

 

Typ Stadsutveckling och fysisk planering
Fas Planprogram och detaljplan
Uppdrag Analys, strukturplan, detaljplan, gestaltningsutredningar och gestaltningsprogram
Kontaktperson Urban Minds Johanna Lundberg och Karolina Gustavsson
Planeringsår 2007-2012

 

Bild i projektmenyn ”Råsunda February 2013 02” av Arild Vågen – Eget arbete. Licensierad under CC BY-SA 3.0

Huvudbild Nyréns Arkitektkontor

Nästa projekt