*/ ?>

Täby Park

Nya Eriksberg

Kv Patienten Header

Kv Patienten

 

Gränsöverskridande planarbete
Hagastaden är en ny stadsdel som växer fram i gränsen mellan Solna och Stockholm, runt Nya Karolinska Solna (NKS), Karolinska institutet (KI) och Norra station. Urban Minds har arbetat med en detaljplan för Kv Patienten som ligger precis på kommungränsen. Planen möjliggör en flexibel användning inom ramen för ett Life Science center. Detta innebär verksamhet där vård, akademi och näringsliv ges möjligheter att baserat på vårdens behov samverka inom forskning, utveckling och innovation med målet att skapa bättre förutsättningar för vård- och näringsutvecklingen. Syftet med planen är att justera kommungränsen så att den följer den tänkta kvartersstrukturen samt att detaljplanerna på respektive sida om kommungränsen anpassas så att ändamålsenliga kvarter för Life Science kan byggas.

 

Typ Fysisk planering
Fas/Uppdrag Detaljplan
Kontakt Urban Minds Karolina Gustavsson
Beställare Sveanor (underkonsulter till Tyréns)
Planeringsår 2014-

 

Nästa projekt