*/ ?>

Johanna Bahador

Kimberly Disley

Niklas Ljungberg Header

Niklas Ljungberg


Planeringsarkitekt FPR / MSA
+46 (0)8 522 547 81 niklas.ljungberg@urbanminds.se

vyNiklas Ljungberg är anställd på Urban Minds sedan 2017 och jobbar främst med detaljplanering och tidiga skeden. Niklas kommer närmast från Västerås stad där han som projektledare och planeringsarkitekt arbetat med bland annat stadsomvandlingsprojekt och större näringslivsetableringar. Niklas har även erfarenhet från översiktsplanering samt har följt upp ett par av sina detaljplaner med att handlägga bygglov.

Niklas har med andra ord goda kunskaper i hela planprocessen och trivs bäst i projekt där han kan kombinera sin sociala kompetens med sitt strategiska tänkande och kreativitet.Söker du någon annan?
Johanna Lundberg
Daniel Larsson
Karolina Åslund
Hanna Hällström
 Joakim Lindmarker
 Anna Kika
 Caroline Björk Novak
 Johanna Bahador
 Kimberly Disley
Daniel Rogat
 Kristin Magnusson
Alexander Öhgren
Johan Böhlmark
Julia Karlsson
Karolina Wendel
Anton Bergendahl