*/ ?>

Kolkajen - Tjärkajen

C Sundbyberg

Norra Hagastaden Header

Norra Hagastaden

 

Från institutionsområde till tät stad
Norra Hagastaden är en del av den nya stadsdelen Hagastaden som växer upp på gränsen mellan Stockholm och Solna stad, runt Nya Karolinska Solna (NKS), Karolinska institutet (KI) och Norra station. Området ska utvecklas till en integrerad del av staden där boende, utbildning, forskning, vård, kultur och företagande förenas i en struktur som skapar möten och stadsliv. Planområdet omfattar nuvarande Karolinska sjukhusområdet vars verksamheter kommer att till bland annat till NKS och Norrtulls trafikplats som ska omvandlas till en tät stadsbebyggelse och ny entré till den täta staden.

Vi arbetar på uppdrag av Stockholms Läns Landsting med att ta fram ett planprogram för Norra Hagastaden i Solna. Arbetet bedrivs parallellt Stockholm stads programarbete för Norrtull. Planarbetet behandlar både gestaltningsfrågor såväl som typisk storstadsproblematik som trafik-, risk-, och bullerfrågor. Arbetet sker i tät samverkan med Solna stad, Stockholms stad och övriga inkopplade konsulter.

Länk till projektet

 

Typ Strategisk rådgivning, stadsutvecklingsprojekt och fysiskplanering
Fas Planprogram
Uppdrag Plan- och processtöd, programhandling
Kontakt Urban Minds Johanna Lundberg
Beställare Stockholms läns landsting (SLL)
Planeringsår 2014-

Bild: Rundquist arkitekter

Nästa projekt