Anton Bergendahl

Europan13 - Special mention!

Peter Lindroos Header

Peter Lindroos


Planeringsarkitekt FPR/MSA
+46 (0)702 717 996 peter@urbanminds.se

vy
 

Peter Lindroos är planeringsarkitekt FPR/MSA på Urban Minds med lång erfarenhet av stadsbyggnad och planarkitektur i hela skalan, från strategisk och regional planering till idéskisser och detaljerade planer. Peter brinner för att leda processer där många parter samarbetar för att ta fram långsiktigt hållbara gestaltningslösningar i komplexa stadsbyggnadssituationer.

Under de senaste 10 åren har Peter huvudsakligen haft rollen som projekt- eller processledare i medelstora till stora planerings- och stadsbyggnadsprojekt. Fokus i dessa projekt har varit hur vi skapar hållbara livsmiljöer genom en kommunikativ och processinriktad strategisk planering. Peter inspireras av att arbeta nära tillsammans med alla kompetenser genom ett projekts olika skeden. Att planera och leda möten, workshops och seminarier ligger honom därför varmt om hjärtat. Andra kompetenser är samverkans- och dialogprocesser, stadsutvecklingsfrågor kopplat till infrastrukturplanering samt hållbarhetsbedömningar. Peter är kommunikativ såväl i tal som i skrift och har en förmåga till närhet i det enskilda samtalet.

Om du är nyfiken på hur Peter låter och kanske också tänker?
Lyssna då på avsnitt 22 av podcasten snåret  där Peter diskuterar frågan- hur kan vi effektivisera planprocessen?

Söker du någon annan?

Johanna Lundberg
Daniel Larsson
Karolina Åslund
Hanna Hällström
 Joakim Lindmarker
 Anna Kika
 Betty Laurincová
 Caroline Björk Novak
 Johanna Bahador
 Niklas Ljungberg
 Kimberly Disley
 Kristin Magnusson
Johan Böhlmark
Alexander Öhgren
Anton Bergendahl