Söderstaden, Slakthusområdet

Knivsta

Slakthusområdet Header

Slakthusområdet

 

Blandstad på riktigt
På uppdrag av Stockholms stadsbyggnadskontor tog vi under 2013 fram ett ramverk för kvalitetsarbetet i Slakthusområdet. Ramverket innehåller beskrivning och analys av Slakthusområdets befintliga kvaliteter samt mål och riktlinjer för det fortsatta planerings- och gestaltningsarbetet.

Stadens ambition är att Slakthusområdet ska utvecklas från ett slutet och renodlat verksamhetsområde till en blandad stadsdel där verksamheter samexisterar med bostäder, handel, service och kultur. Områdets tradition och historik är en viktig utgångspunkt vid utvecklingen och ska bland annat tas tillvara genom en särskild satsning på publika verksamheter kopplande till mat, dryck och evenemang. Slakthusområdet rymmer byggnader och miljöer med stora kulturhistoriska värden. Dessa ska bevaras och kompletteras med ny bebyggelse för bostäder, arbetsplatser och service. Området bedöms rymma ca 3000 nya bostäder och ca 100 000 kvm verksamhetslokaler i bevarade byggnader.

 

Typ Strategisk rådgivning och fysisk planering
Fas Underlag till planprogram
Uppdrag Ramverk för kvalitetsarbete
Kontakt Urban Minds Daniel Larsson
Beställare Stockholm stadsbyggnadskontor
Planeringsår 2013

 

Bilder: Stockholm stad i Slakthusområdet

Nästa projekt