Järvastaden

Slakthusområdet

Söderstaden, Slakthusområdet Header

Söderstaden, Slakthusområdet

 

 

Den täta staden flyttar över tullsnittet

Söderstaden är ett av Stockholms största stadsutvecklingsprojekt och omfattar Skanstull, Gullmarsplan, Globenområdet och Slakthusområdet. Stadens ambition med Söderstaden är att skapa en tät, mångfunktionell, varierad och livaktig stadsmiljö som länkas samman med omkringliggande områden. Slakthusområdet ska utvecklas från ett slutet och renodlat verksamhetsområde till en blandad stadsdel där verksamheter samexisterar med bostäder, handel, service och kultur. Slakthusområdet planeras rymma ca 3000 nya bostäder och ca 100 000 kvm verksamhetslokaler i bevarade kulturhistoriskt värdefulla byggnader.

Daniel Larsson arbetade under åren 2010-2013 som en av stadens två huvudprojektledare för Söderstaden. Daniel var även ansvarig arkitekt och projektledare för Slakthusområdet. I projekten tog Daniel bland annat fram en stadsbyggnadsstrategi för Söderstaden samt utvecklade nya former för parallella arkitektstudier.

 

Typ Strategisk rådgivning och fysisk planering
Fas Vision- och programarbete
Uppdrag Projektledning, stadsbyggnadsstrategi och underlag för planprogram
Kontakt Urban Minds Daniel Larsson
Beställare Stockholm stadsbyggnadskontor
Planeringsår 2008 – 2013
Länk till kulturlivsundersökningen

Bilder: Stockholm stad

Nästa projekt