Farsta Centrum

Kvarnholmen

Solna stadsbyggnadsförvaltning Header

Solna stadsbyggnadsförvaltning

 

 

Who you gonna call?
Under våren 2013 fick Solna stadsbyggnadsförvaltning akut resursbrist. För att kunna upprätthålla den löpande planverksamheten anlitades Urban Minds som planerarkompetens fram till dess att ny fast personal rekryterats.

Uppdraget omfattade bland annat att representera stadsbyggnadsförvaltningen i kontakter med myndigheter, byggherrar och konsulter. I uppdraget ingick även att handlägga ett antal detaljplaner, bland annat för nya kontor inom kv Stenhöga, forskarbostäder inom Karolinska institutet, utbyggnad av Mälarbanan samt en ny hotellbyggnad vid Stallmästaregården.

 

Typ Strategisk rådgivning och fysisk planering
Fas Programarbete, planarbete
Uppdrag Handläggning av detaljplaner
Kontakt Urban Minds Daniel Larsson
Beställare Solna stadsbyggnadsförvaltning
Planeringsår 2013

Nästa projekt