Stångholmsbacken

Kv Idrottsplatsen

Stångholmsbacken Header

Stångholmsbacken

 

Platsanalys med social hållbarhet i fokus
Urban Minds har på uppdrag av Olov Lindgren med flera fastighetsägare tagit fram
en platsanalys för en del av stadsdelen Vårberg i Stockholm. Syftet med
platsanalysen har varit att förstå platsen på djupet för att den kommande bostads-
och stadsbyggnadsutvecklingen ska ges så goda förutsättningar som möjligt att
skapa en ny årsring som förutom sitt egenvärde tillför kvalitéer till helheten.
Platsanalysen kartlägger och analyserar bland annat planeringsförutsättningar,
planerade stadsbyggnadsförändringar och dess konsekvenser, stads- och landsbild
och upplevelser av platsen. Ett särskilt fokus har legat på social hållbarhet.
Typ Stadsbyggnad
Uppdrag Platsanalys
Kontakt Urban Minds Caroline Björk Novak, Johanna Bahador & Anna Kika
Beställare Olov Lindgren AB
Planeringsår 2017-

 

vy

Nästa projekt