C Sundbyberg

Kv Patienten

Täby Park Header

Täby Park

 

Täby bygger stad
Täby kommun står inför en kraftfull stadsomvandling. Kommunens centrala delar ska utvecklas från funktionsseparerad förort till en integrerad, tät och blandad stad. Ett nyckelprojekt i denna omvandling är Täby Park där en hållbar och levande stadsdel med cirka 6000 bostäder och 4000- 5000 arbetsplatser ska skapas.

Urban Minds är av Täby kommun anlitade som strategiska rådgivare till projektet. Detta har bland annat inneburit att vi deltagit i arbetet med att bygga upp kommunens planerings- och genomförandeorganisation samt projektlett och tagit fram ett planprogram för den nya stadsdelen. I den fortsatta planeringsprocessen kommer vi bland annat att stötta arbetet med att ta fram detaljplaner och kvalitetsprogram.

 

Typ Strategisk rådgivning och fysisk planering
Fas Programarbete, planarbeten
Uppdrag Rådgivning, projektledning, planprogram, detaljplaner och kvalitetsprogram
Kontakt Urban Minds Daniel Larsson
Beställare Täby kommun
Planeringsår 2014-

 

Huvudbild Bergslagsbild AB

Bild i projektmeny Jonas Böttiger

Nästa projekt