*/ ?>

Alvik

Annedal

Tele2 Arena Header

Tele2 Arena

 

En idrotts- och evenemangsarena i världsklass

Stockholm stad har ambitionen att bli en av världens främsta evenemangsstäder. Som ett led i detta arbete beslutade SGA Fastigheter år 2008 att utveckla Globenområdet med en ny idrotts- och evenemangsarena för 30 000 åskådare och med ett skjutbart tak för att kunna rymma olika typer av evenemang året runt.

Som anställd på Stockholms stadsbyggnadskontor ansvarade Daniel Larsson under åren 2008-2010 stadens planeringsarbete i Globenområdet. I det ingick att leda analys- och programarbetet samt att ta fram detaljplaner och kvalitetsprogram för att möjliggöra dels den nya arenan, dels ca 20 000 kvm butiker, 40 000 kvm kontor och ca 200 nya hotellrum i anslutning till arenan. Under planeringsarbetet hanterades ett stort antal komplexa planeringsförutsättningar såsom exempelvis farligt gods runt och under arenan, problematik kopplat till buller- och luftkvalitet, upplevd otrygghet, utrymning av stora publikflöden från flera arenor samtidigt och gestaltning av en mycket stor byggnad på en liten tomt i en känslig stadsmiljö.

 

Typ Fysisk planering
Fas Från idé till genomfört projekt
Uppdrag Planprogram, detaljplan och kvalitetsprogram
Kontakt Urban Minds Daniel Larsson
Beställare SGA Fastigheter AB
Planeringsår 2008-2010

Nästa projekt