Kv Idrottsplatsen

Kärrtorp

Den bästa stadsdelen för världen Header

Den bästa stadsdelen för världen

Norra Kymlinge som exempel

 

 

På uppdrag av Vasakronan utforskar vi idéer för framtidens stad – vad som är hållbarare än hållbart. Projektets mål är att tillsammans med andra parter och intressenter utveckla och sprida kunskap kring att bygga hållbara stadsdelar, med utgångspunkt i planetära och hållbara livsstilar. Som tillämpat exempel används Norra Kymlinge – ett område i Vasakronans ägo med många intressanta utmaningar och möjligheter ur både hållbarhets- och bostadsförsörjningsperspektiv.

Läs mer om projektet här i tidskriften PLAN nr 5/6 2016.

 

Typ Projekt- och processledning, rådgivning
Uppdrag Projektledning, processledning, hållbarhetsstrategi, platsanalys
Kontakt Urban Minds Johanna Lundberg, Peter Lindroos & Joakim Lindmarker
Beställare Vasakronan
Planeringsår 2015-

 

Doughnut districts
I en första fas tog vi fram en kravspecifikation för en stadsdel i absoluta framkanten av urban hållbarhet. Vi utgick bland annat från modellen doughnut economics – ett rättvist och säkert handlingsutrymme för mänskligheten. Det övergripande kravet är att erbjuda livskvalitet inom planetära gränser. Parallellt med detta tankearbete arbetade vi med att analysera Norra Kymlinge utifrån de platsspecifika aspekter som är viktigast för starkt hållbara städer.
Foto 2016-09-05 16 30 40
Prototyping
Vi har efter detta arbetat med att testa hur kravspecifikationen kan vidareutvecklas för att leda till en stadsdel med livskvalitet som håller oss inom det rättvisa och säkra handlingsutrymmet – the doughnut. Genom att låta tre internationella team prototypa Norra Kymlinge fortsätter den iterativa processen, med utvärdering både av specifika lösningsförslag och kravspecifikationen som sådan.

Vi baserar arbetet på samarbete, forskning och innovation, och ställer i detta skede öppna frågor snarare än ger svar; Hur relaterar planetära gränser och globala utvecklingsmål till krav vi kan ställa på hållbara städer? Kan en stad vara hållbar om dess invånare inte lever hållbart? Hur kan vi utveckla städer som styr mot hållbarhet men som samtidigt är resilienta och flexibla inför framtida förändringar?

Foto 2016-09-05 16 30 40

Foto 2016-09-05 16 30 40
Tre internationella team prototypade Doughnut districts i Norra Kymlinge – Vasakronan bygger kunskap för starkt hållbara städer.
Team Grau, Mandaworks och Link arkitektur i samarbete med visualserarna på OneReality samt Åsa Keane (Landskapslaget), Jakob Lundberg (WeEffect) och Pelle Enwall (TUB) i advisory board, Bosse Aronsson (Aronsson stadsutveckling) och alla från Vasakronan.

Foto 2016-09-05 16 30 40
Norra Kymlinge – prototyp 0.8

 

Nästa projekt